Edmonton police press for more speed traps - Edmonton - CBC News