Sri Lanka : New laser camera system installed on Sri Lanka\'s first expressway to prevent speeding