http://www.senate.mo.gov/12info/pdf-...ntro/SB589.pdf