PDA

View Full Version : Veil Guy Reviews the Whistler Pro-3600Veil Guy
03-15-2014, 07:56 AM
The Whistler Pro-3600 is Whistler's first high-performing remote installed radar detector that is budget priced that also includes an updateable GPS red-light camera database. I've got this puppy installed on my wife's car.

Whistler Pro-3600 Review: Whistler's New Over-Achiever (http://veilguy.blogspot.com/2011/03/whistler-pro-3600-review-whistlers-new.html)

VG

Luannguyen992
12-12-2016, 02:10 AM
Thanks bác, giờ mình mới biết đến thông tin hữu *ch n*y. Ai có những thông tin dạng như thế n*y post lên cho mọi người cùng tham khảo luôn nhé. Đang rất quan tâm

Luannguyen992
12-13-2016, 01:07 AM
Thông tin khá bổ *ch, mong mọi người sẽ đóng góp nhiều hơn thông tin dạng như thế n*y để forum thêm phần đa dạng.

Kmeleon
07-23-2019, 12:46 PM
The Whistler Pro-3600 is Whistler's first high-performing remote installed radar detector that is budget priced that also includes an updateable GPS red-light camera database. I've got this puppy installed on my wife's car.

Whistler Pro-3600 Review: Whistler's New Over-Achiever (http://veilguy.blogspot.com/2011/03/whistler-pro-3600-review-whistlers-new.html)

VG

Your puppy is expired, 2011? I've shared secretes no forum has on FCCID test dates. Folks reading this ancient post should be on gard.

Kmeleon